sunnuntai 24. huhtikuuta 2011

Tutkimus: Kannabis on korvaamaton kipulääke


Tulevassa British Journal of Clinical Pharmacology –lehdessä julkaistaan laaja katsaus tutkimuksista, joissa on selvitetty kannabiksen soveltuvuutta erilaisten kiputilojen hoitoon. Tulokset osoittavat kannabiksella olevan merkittäviä kipua lievittäviä ominaisuuksia. Toronton yliopiston tutkijat tekivät kirjallisuuskatsauksen tutkimuksista, joissa oli arvioitu kannabiksen tehokkuutta erilaisten kiputilojen, kuten neuropaattisen kivun, fibromyalgian ja nivelreumatismin hoidossa. Katsaukseen hyväksyttiin mukaan 18 vuosien 2003 ja 2010 välillä tehtyä tutkimusta, joihin osallistui yhteensä 766 koehenkilöä. Neljässä tutkimuksessa kannabista annosteltiin hengittämällä ja muissa käytettiin joko kasvipohjaisia tai synteettisiä kannabinoideja.

Tutkijat pitävät mukaan hyväksyttyjä tutkimuksia erittäin laadukkaina. Lähes kaikki tutkimukset osoittivat kannabiksella olevan merkittäviä kipuja lieventäviä ominaisuuksia, ja joissakin tutkimuksissa huomattiin kannabiksen parantavan unenlaatua huomattavasti. Vakavia sivuoireita ei esiintynyt.

Myös ne neljä tutkimusta, joissa kannabista annosteltiin hengittämällä, osoittivat poltetun kannabiksen vaikuttavan kipuja lievittävästi ilman, että siitä aiheutuisi merkittäviä haittavaikutuksia. Erityisesti tutkijat painottivat havaintoa, jonka mukaan poltettu kannabis tehosi HI-viruksen aiheuttamaan neuropaattiseen kipuun, jota on tunnetusti lähes mahdotonta hoitaa nykyisillä lääkkeillä. Nivelreumapotilailla kannabiksen käyttö vähensi kipuja, mutta vielä merkittävämpänä tutkijat pitivät sitä, että se myös vähensi taudin aktiivisuutta. Havainto on linjassa aiempien tutkimuksien kanssa, jotka ovat osoittaneet kannabinoidien estävän ja parantavan tulehduksia.

Loppupäätelmänä tutkijat kertoivat kannabinoidien olevan kohtalaisen tehokkaita ja turvallisia hoitovaihtoehtoja kroonisiin, pääasiassa neuropaattisiin, kiputiloihin. Uusia hoitokeinoja tarvitaan välittömästi, koska krooniset kiputilat ovat erittäin yleisiä, niiden vaikutukset potilaiden toimintakykyyn ovat merkittäviä ja tehokkaita hoitomenetelmiä ei juurikaan ole.Lähde

http://www.norml.org/index.cfm?Group_ID=8531