keskiviikko 11. toukokuuta 2011

Kukkaa pukkaa – kannabiksen kotikasvatus Suomessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi laajan raportin kannabiksen kotikasvatuksesta Suomessa.

YK:n huumetoimisto julkaisi vuonna 2006 erillisselvityksen
maailman kannabistilanteesta. 

Raportin johtopäätöksissä todettiin,
että maailman kannabismarkkinat olivat muuttuneet
aikaisempaa alueellisemmiksi ja paikallisemmiksi
ja eritoten Euroopassa myös aikaisempaa
herbaalimmiksi. 


Jälkimmäinen seikka tarkoittaa
marihuanan aseman vahvistumista suhteessa
hasikseen. Muutosten takana on yksi ja sama
kehitystrendi: kannabiksen viljelyn lisääntyminen
uusilla alueilla ja maahantuonnin korvaaminen
kotimaisella tuotannolla.


Pohjois-Afrikasta (erityisesti Marokosta) salakuljetetulla
hasiksella on perinteisesti ollut keskeinen
asema Euroopan kannabismarkkinoilla.
2000-luvulla tilanne on muuttunut. 


Joissakin maissa, kuten Hollannissa ja Isossa-Britanniassa,
suurin osa kulutetusta kannabiksesta on
jo kotimaassa tuotettua marihuanaa. 

Viljelmien koot vaihtelevat satojen/tuhansien
kasvien kaupallisista suurtuotannoista
muutaman kasvin kotiviljelmiin.


Yksi keskeinen erityispiirre kehityksessä on
ollut pienimittaisen kotikasvatuksen voimakas
yleistyminen. Tämän myötä
esimerkiksi Belgiassa, Hollannissa ja Isossa-
Britanniassa kannabismarkkinat ovat tutkijoiden
mukaan muuttuneet vähemmän hierarkki
siksi ja vähemmän rikollisorganisaatioita sisältäviksi.

Pienimittaisen kotikasvatuksen yleistymistä
on edistänyt yhtäältä uusien, erityyppisiin
olosuhteisiin soveltuvien kannabislajikkeiden jalostaminen
ja toisaalta sisäkasvatukseen soveltuvan
teknologian nopea kehitys.

Internet-sivustot
ovat tarjonneet yksityiskohtaisia kasvatusohjeita
ja keskustelupalstoja vertaistiedon vaihtamiseen.
Kannabiksen omatoimisesta kasvattamisesta on
tullut aikaisempaa helpompaa ja samalla lopputuotteen
laatu on merkittävästi parantanut.

Nämä samat seikat yhdessä marihuanan kysynnän
kasvun kanssa ovat tarjonneet pontimen myös
laajamittaisemmalle, taloudellisista intresseistä
lähtevälle toiminnalle.

Samanaikaisesti kotimaisen tuotannon ja pienviljelyn
lisääntymisen kanssa kannabiksen lääkinnällinen
käyttö on saanut kasvavaa huomiota julkisuudessa.
Yhdessä nämä kaksi ilmiötä ovat saaneet
aikaan kenties merkittävimmän muutoksen,
joka kannabiskysymyksessä ja sen yhteiskunnallisessa
määrittelyssä on tapahtunut sitten 1960-luvun.

Kannabiksen kotimainen viljely haastaa
huumepoliittiset mallit, jotka perustuvat tuonnin
ja salakuljetuksen ehkäisemiseen. Pienviljely
kyseenalaistaa ajatustavat, jotka korostavat keskitettyä
tarjontaa ja organisoituja rikollisia markkinoita.

Kannabiksen määrittely lääkkeeksi puolestaan
siirtää keskustelun diskursseihin, joissa käytön tuomitseminen on hankalampaa, kuin jos
kyseessä olisi pelkkä päihtymyksen tavoittelu.

Kannabiksen kotimaisesta tuotannosta julkaistiin
joitakin yksittäisiä tutkimuksia 1990-luvulla,
lähinnä Yhdysvalloissa, mutta laajamittaisempi
tutkimustoiminta käynnistyi vasta vuosituhannen
vaihteen jälkeen ja tutkimuksen volyymi
on ollut kasvussa aivan viime vuosina.

Aihepiirin tutkimuksen
edistämiseksi perustettiin vuonna 2009
kansainvälinen konsortio ”The Global Cannabis
Cultivation Research Consortium” (GCCRC),
joka kokoaa yhteen tutkijoita noin kymmenestä
eri maasta, tämän artikkelin kirjoittajat mukaan
lukien.

Raportoimme tässä kirjoituksessa tuloksia Stakesissa
(nyk. THL) vuonna 2008 käynnistetystä
kannabiksen kotikasvatusta tarkastelevasta tutkimushankkeesta.

Sitä varten olemme tehneet suomalaisten
kannabiksen kasvattajien haastatteluja
ja suorittaneet Internet-pohjaisen kyselytutkimuksen
kasvattajien keskuudessa.
Nämä aineistot tarjoavat meille mahdollisuuden kuvata suomalaisia
pienkasvattajia, heidän toimintaansa
ja ajattelutapojaan.

Havaitsemme muun muassa
kiinnostavia yhteyksiä kotimaisen tuotannon
ja lääkekannabiksen trendien välillä.

Olemme myös lisänneet eräisiin väestötutkimuksiin joitakin
kannabiksen kotikasvatukseen liittyviä kysymyksiä,
joiden kautta voimme esittää ensimmäiset
tutkimusperustaiset arviot ilmiön levinneisyydestä
Suomessa.

Aikaisemmin olemme julkaisseet
hankkeesta joitakin tuloksia kansainvälisillä
foorumeilla (Hakkarainen & Perälä 2011; Hakkarainen
& al. 2011)


http://www.stakes.fi/
Lue koko raportti 
Kukkaa pukkaa – kannabiksen kotikasvatus Suomessa


Pekka Hakkarainen Ylen haastattelussa

Hb