tiistai 30. elokuuta 2011

Apuna syöpäpotilaiden vakavaan ongelmaan

Kannabiksen vaikuttava ainesosa, THC eli delta-9-tetrahydrokannabinoli, voi auttaa ruokahalunsa menettänyttä syöpäpotilasta saamaan ruokahalunsa takaisin ja jopa maistamaan paremmin, tämä ilmenee Annals of Oncology –lehdessä julkaistusta tutkimuksesta.

Ruokahalun menetys on yksi hyvin yleisistä syöpäpotilaiden keskuudessa, sillä syöpähoidot ja myös syöpä itsessään voi vaikuttaa merkittävästi maku- ja hajuaisteihin. Ruokahaluttomuudella voi olla ikäviä seurauksia: paino putoaa, elämänlaatu huononee ja pahimmassa tapauksessa se voi vaikuttaa jopa selviytymiseen syövästä. Tästä syystä tehokkaiden keinojen löytäminen ruokahalun säilyttämiseksi syöpäpotilailla on erittäin tärkeä osa heidän hoitoaan.

Vuodenvaihteessa julkaistun pienehkön kanadalaistutkimuksen tulokset ovat lupaavia. Vuosien 2006-2008 välillä toteutettuun pilottitutkimukseen osallistui 21 jostain levinneestä syövästä (poislukien aivosyövästä) kärsivää aikuista potilasta, jotka olivat syöneet vähintään kahden viikon ajan huonosti heidän sairautensa johdosta. Kaikki potilaat olivat joko tutkimushetkellä tai olivat aiemmin olleet kemoterapiassa.

Syöpäpotilaista noin puolille annettiin farmaseuttien toimesta kannabiksen psykoaktiivista THC-aineosaa kapseleissa ja loput saivat lumelääkettä. Kapseliryhmään kuuluneiden annostus oli 2,5 milligrammaa THC:ta kerran päivässä ensimmäisten kolmen päivän ajan, jonka jälkeen annostusta nostettiin kahteen kertaan päivässä. Potilailla oli halutessaan mahdollista lisätä annostustaan myöhemmin jopa 20 milligrammaan THC:ta vuorokaudessa, mutta vain muutama syöpäpotilas teki näin. Hoito kesti kaiken kaikkiaan 18 päivää.

Tutkimukseen osallistuneet koehenkilöt täyttivät ruokahalua selvittäneitä kyselyitä kolmessa vaiheessa: ennen tutkimuksen alkua, keskellä sitä ja tutkimuksen lopuksi.


THC parantaa syöpäpotilaiden ruokahalua ja auttaa nukkumaan

 

 

Tutkimuksen tuloksista selviää, että valtaosa (73 %) THC:ta saaneista potilaista raportoi ruokahalun parantuneen hoidon aikana, kun taas kontrolliryhmässä olleista vain kolmannekselle kävi samoin. THC-ryhmässä myös ruoan maittavuus lisääntyi, sillä THC:ta saaneista yli puolet (55 %) kertoi lääkityksen parantaneen ruoan makua. Plaseboryhmässä vain kymmenesosa vastasi samalla tavalla.

Yhdelläkään THC:ta saaneista ruokahalu ei heikentynyt hoidon myötä. Sen sijaan lumelääkettä saaneista peräti 50 prosentilla ruokahalu lähti tutkimusaikana heikkenemään. Ruokahalun lisäksi THC näytti tutkimuksessa parantavan myös koehenkilöiden unenlaatua.

”Tämä on ensimmäinen satunnaistettu koe, joka osoittaa, että THC tekee ruoasta paremman makuista ja parantaa edenneestä syövästä kärsivien potilaiden ruokahalua, kuten myös auttaa heitä nukkumaan ja rentoutumaan. Löydöksemme ovat tärkeitä, sillä tällä hetkellä ei ole yhtään hyväksyttyä hoitomuotoa syöpäpotilaiden kokemiin haju- ja makuaistien muutoksiin. Olemme innoissamme mahdollisuudesta, että THC:ta voitaisiin käyttää lisäämään potilaiden ruokanautintoa”, kertoo tutkimusta johtanut Albertan yliopiston yliassistentti, tohtori Wendy Wismer.

Wismerin mukaan seuraavaksi tarvitaan aiheesta laajempia, faasi II:n tutkimuksia, mutta ennen kuin niitä saadaan kehottaa hän lääkäreitä harkitsemaan THC:n käyttöä syöpäpotilaiden hoidossa.

Lähde: European Society for Medical Oncology:n tiedote (välitetty EurekAlert!-uutispalvelun kautta)